In dit privacybeleid staat beschreven hoe Itaq B.V. omgaat met uw persoonsgegevens.

Itaq B.V. vindt het beschermen van de persoonsgegevens belangrijk en deze worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt.

Verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens als volgt:

 • U onze website bezoekt;
 • U uw gegevens invult of achterlaat op onze website;
 • U uw gegevens invult of achterlaat via een e-mailbericht/brief;
 • U uw gegevens invult of achterlaat bij ons op kantoor;
 • U zich op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Als u bij ons solliciteert op een vacature, ons een e-mail of brief stuurt, uw CV upload of een search agent maakt dan worden de gegevens met uw toestemming maximaal 3 jaar in onze database bewaard.

Wat doen wij verder met uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de gegevens die wij van u ontvangen.

Search/werving
Searchen en werven naar een potentiële kandidaat voor opdrachten van onze Opdrachtgevers.

Bemiddeling/ matching
Voor beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid van potentiele kandidaten op opdrachten van onze Opdrachtgevers.

Aanbieden
Toesturen van kandidaat (CV, foto, tarief, beschikbaarheid) naar Opdrachtgever ter beoordeling op geschiktheid voor de opdracht. Tevens zullen wij bij een afspraak op kantoor met uw toestemming een foto maken om toe te voegen aan de aanbieding. Voor elke aanbieding zullen wij bij u opnieuw, zowel telefonisch als per mail, expliciete goedkeuring vragen.

Afsluiten overeenkomst
Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een eventuele overeenkomst van opdracht.

Personeels- en salarisadministratie
Tijdens de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een eventuele overeenkomst van opdracht.

Communicatie
Het verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening van Itaq B.V. Informatie die bijvoorbeeld kan worden verstrekt middels een nieuwsbrief of een reactie op een website, gebruik van sociale media of uw persoonlijke account op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u

Websitebezoeker

 • Vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens via een contactformulier, aanmeldformulier etc.

Potentiële kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen, stages, werkervaringen, kennis en vaardigheden
 • Gegevens over tarief en beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, zoals bijvoorbeeld referenties

Ingezette kandidaat – Medewerker

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleidingen, stages, werkervaringen, kennis en vaardigheden
 • Gegevens over tarief en beschikbaarheid
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Gegevens in het kader van pre-employment screening
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Gegevens m.b.t. functioneren
 • Gegevens over de functie dan wel beëindiging van de functie
 • Uitslag online assessment

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Itaq B.V. verwerkt. Uw gegevens kunnen aan de Opdrachtgever verstrekt worden indien hier een verzoek door wordt gedaan met doeleinden omtrent uw inzet bij de Opdrachtgever. Uw gegevens worden niet aan anderen verstrekt dan de Opdrachtgever, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Itaq B.V. hiertoe verplicht wordt door de wet.

Verstrekking gegevens buiten NL

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten Nederland. Tenzij een opdracht buiten NL plaats zal vinden en de Opdrachtgever daartoe uw gegevens nodig heeft.

Beveiliging

Itaq B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik aan de hand van technische en organisatorische maatregelen. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens en zullen hier strikt mee omgaan.

Inzage

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via avg@itaq.nl. Stuur ook een kopie-id mee zodat we zeker weten dat u het bent die gegevens wilt inzien, corrigeren of wissen. Vergeet daarbij niet uw BSN en foto onleesbaar te maken. Hoe u dat doet leest u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs